Irské léto - propagace

19.05.2014 09:33

Irské léto v Hodoníně velmi hezky propaguje i Václav Bernard, jež se v ČR zasluhuje o rozšiřování podvědomí o irské kultuře.

Děkujeme :-)

 

https://www.bernards.cz/irske-leto-v-hodonine-id2014050003